iç-içalat

iç-içalat
bax içalat. <Mürşüdoğlu> qoca əli ilə iç-içalatı söküb çıxardıb qanlı biləklərini yudu. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • içalat — bax iç 2 ci mənada. Qoyunun içalatı. – <Canavar> yazığın içini, içalatını elə aparmışdı ki, quruca qəfəsəsi qalmışdı. S. R.. Məşədi Şərif içalatı iri bir səbətə qoyub həyətə salladı. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağır-öyfə — (Borçalı) 1. qaraciyər və ağciyər 2. içalat. – Bü:n bağır öyfə almışam bişirməyə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ciyarçəx’mə — (Borçalı) içalat …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çobanaşı — (Oğuz) xörək adı. – Çobanaşını yaxşı qoyun əti, içalat olanda bişirillər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarın-qarta — (Gəncə, Xaçmaz, Salyan) içalat. – Qarın qartanı çox pişirəllər (Salyan); – Qəssəfdə çoxlu qarın qarta var (Gəncə); – Qasab qarın qarta sata vardi (Xaçmaz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləvərüvə — (Lənkəran) içalat. – Balığı təmizdə, ləvərüvəsin at pişiyə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • parsalax — (Şəki) içalat. – Cıdıroğlu mal kesifdi, parsalağını mən almışam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • rəvə-rüvə — (Lənkəran) içalat. – Balığın rəvə rüvəsini ləvəngiyə qatıb pişir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • — is. 1. Bir şeyin içərisi, daxili, iç tərəfi. Əvvəl evin içi, sonra çölü. (Ata. sözü). Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi. A. Ş.. Əşrəf yavaşcadan sürünüb kola yaxınlaşdı, əli ilə kolun içini yoxladı. S. Rəh.. // Bir şeyin ortası,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qovurmaçı — is. köhn. Ümumiyyətlə, ət və xüsusilə içalat (qoyun içalatı) bişirib satan adam. <Övrət:> Qardaş, bihəyalıq edirəm, bağışla, on il bundan əqdəm məni bir qovurmaçıya ərə verdilər. N. V.. // sif. Qovurmaçılıqla məşğul olan. Atası qovur maçı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”